"DLA BIAŁO-CZERWONEJ"

w ramach 41. edycji projektu "Młodzież pamięta"
- w 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

PRZEJAZD RODZINNY NA ROLKACH - 2 MAJA 2023 - KRAKÓW


ZAPRASZAMY na imprezę "Dla Biało-Czerwonej" – rodzinny przejazd na rolkach, wrotkach i hulajnogach 2 maja 2023r. w dniu Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Impreza odbędzie się w ramach XLI edycji projektu Młodzież pamięta® w 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Organizatorzy: Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie, Małopolskie Centrum Edukacji "MEC" oraz Fundacja "Zdrowie na okrągło"..

Zapraszamy w strojach biało-czerwonych.

Zbiórka uczestników przejazdu 2 maja b.r. o godzinie 12.00 na podwórku Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38.

Dla uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy, karty rabatowe oraz pakiety materiałów patriotycznych.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie imprezy, z którym prosimy się zapoznać.

W załączeniu również mapka przejazdu oraz ulotka informacyjna.

Zgłoszenia poprzez formularz na stronie: rolki.cmjordan.krakow.pl

Zobacz ulotkę informacyjną
Zobacz regulamin
Zobacz mapkę


Formularz zgłoszeniowy

  1. Zgłoszenie indywidualne osoby pełnoletniej
  2. Zgłoszenie indywidualne osoby niepełnoletniej (13-17 lat)
  3. Zgłoszenie rodzinne/grupowe

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo
Informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych i danych osobowych Waszego dziecka jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego.

Informujemy, że:
  1. Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl Równocześnie informujemy, że impreza sportowo-rekreacyjna "Dla Biało-czerwonej"- rodzinny przejazd na rolkach, wrotkach i hulajnogach w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja 2023 r. będzie fotografowana. Fotografie zrobione podczas imprezy będą użyte na stronie internetowej www.cmjordan.krakow.pl, na Facebooku Centrum Młodzieży, na Instagramie CM, dla filmu reklamującego zajęcia w CM, do kroniki, dokumentacji fotograficznej oraz do folderów i ulotek reklamowych CM oraz na stronie internetowej i FB www.patriotycznykrakow.pl.

Powrót do strony głównej